Psychosociale Hulpverlening

Bij aanslagen, ongevallen, natuurrampen,... zet FOD Volksgezondheid onmiddelijk het psychosociaal interventieplan (PSIP) op omdat de slachtoffers niet alleen medische zorg maar ook psychosociale hulp nodig hebben. In een veilige en geruststellende opvangruimte helpen de psychosociale managers (PSM's) de mensen om zo goed mogelijk te bekomen van een traumatische gebeurtenis en om weer vaste grond onder de voeten te krijgen.

Het Psychosociaal Interventieplan (PSIP)

In het kader van de nood ...

Het Psychosociaal interventieplan (PSIP) is naast het Medisch interventieplan (MIP), het Plan voor Risicomanifestaties (PRIMA) en het Sanitaire interventieplan (SIP), een onderdeel van het monodisciplinair plan van de medisch- psychosociale discipline bij collectieve noodsituaties. Het plan activeert en coördineert de psychosociale hulpverlening zowel in de acute fase als in de opstart van de nafase van een ramp en dit voor alle getroffenen (gewond, niet-gewond, verwanten, hulpverleners, ….).

Psychosociale hulpverlening wordt gedefinieerd als alle ondersteuning en zorg gericht op het psychisch welbevinden en de gezondheid van getroffenen, zowel in de acute fase als in de nafase en zowel gericht op het collectief als op het individu. Op basis van de mogelijke reacties, behoeften en problemen van getroffenen kan psychosociale hulpverlening verder worden onderverdeeld in:

  • Basishulp (veiligheid, medische zorg, eten, drinken, medicatie, onderdak);
  • Informatie (over de gebeurtenis, de stand van zaken, het lot van dierbaren, mogelijke stressreacties, waar men terecht kan,…);
  • Emotionele en sociale steun (luisterend oor, betrokkenheid, erkenning);
  • Praktische hulp (administratie, juridisch advies, financieel,…);
  • Zorg bij gezondheidsklachten (preventie, signaleren, diagnose en behandeling);

De taak van EMR binnen de Psychosociale Hulpverlening

Binnen EMR hebben wij een aantal hulpverleners die de opleiding tot psychosociaal hulpverlener voltooid hebben. Indien er één van eerder genoemde aanslagen, ongevallen, natuurrampen, enz. plaatsvinden, zal EMR meteen een team klaar zetten om uit te rijden en de psychosociale bijstand te kunnen verlenen.

 

Psychosociale hulpverlening is hulpverlening volgens de methoden van de sociale psychologie, die bij de hulpverlening het accent legt op de wisselwerking tussen het gedrag van de mens en zijn omgeving.

of:

Psychosociale hulpverlening betekent begeleiding bij de psychische-emotionele gevolgen en de sociale gevolgen (familie, gezin, relaties, werk) van een situatie of aandoening.

De hulpverlener laat je werken aan datgene waar jij het meeste last van hebt en tegen aanloopt in het hier en nu. De hulpverlener zoekt samen met jou naar manieren om te leren omgaan met het probleem. Zij helpt je als het ware jezelf te helpen door je eigen kracht, talenten, creativiteit en wijsheid in te leren zetten.

Psychosociale hulpverlening en seksueel misbruik

Het accent van de hulpverlening ligt bij psychosociale hulpverlening dus niet op wat er allemaal in je omgaat, maar op hoe je omgaat met je omgeving, Dit is voor de psychosociale hulpverlener het uitgangspunt van de hulpverlening. Want de manier hoe je omgaat met je omgeving, is het gevolg van keuzes/patronen vanuit je onbewuste. Omdat het ten tijde van het misbruik niet veilig was om verdrietig te zijn, leer je jezelf een reactiepatroon aan.

Hoe ziet dat er dan uit?

Je merkt dat je bijvoorbeeld steeds ruzie hebt met je baas. Of dat je in de omgang met je partner soms plotseling boos, verdrietig of angstig wordt. Hoe ga je daar mee om? Snappen dat het te maken heeft met het seksueel misbruik is één ding. Vanuit welke patronen heb je tot nu toe gereageerd en hoe kun je dit veranderen. Hoe kun je er anders mee omgaan? Daar kan een psychosociaal therapeut je bij helpen.

Verkenning van het probleem

Wanneer je een probleem inbrengt, dan zal een psychosociaal therapeut dit met jou verder uitdiepen. Dat kan op veel verschillende manieren, afhankelijk van welke methoden de hulpverlener gebruikt. Zij kan bijvoorbeeld vragen stellen zodat je meer details vertelt over wat er precies gebeurt en ook helpen om de link te leggen met het seksueel misbruik, zodat je begrijpt wat er gebeurt. Natuurlijk ben je vrij is om te vertellen wat jij wil. Vaak komen meer herinneringen naar boven gedurende de gesprekken.

Experimenteren met nieuw gedrag

Bijna niemand lukt het om in één keer patronen, die je soms jarenlang hebt gehad, om te buigen. De eerste stap hierin is om de blokkerende patronen in je leven te gaan herkennen. Wanneer je je bewust wordt van waarom jij je zo gedraagt, ga je inzien dat het patroon een overlevingsstrategie is door het misbruik. Dan kun je veilig bij de hulpverlener aan de slag om te ontdekken waar jouw behoeftes liggen, daar verantwoordelijkheid voor te nemen en van daaruit een nieuw gedragsrepertoire te ontwikkelen.

Tarieven en vergoedingen

Soort Wat Prijs Hoe betalen
Online traject Via digitale sessies heb je contact met een psychosociaal hulpverlener van EMR. € 350.- per 5 sessies (vrijgesteld van BTW) Het online traject betaalt u vooraf via een bankoverschrijving
Psychosociaal consult Gesprek met een psychosociaal hulpverlener van EMR. € 75.- per sessie (vrijgesteld van BTW) Het psychosociaal consult betaalt u via een bankoverschijving

In verband met het intakegesprek, duurt het eerste consult meestal 1.5 tot maximaal 2 uur en bedraagt €75.- (vrijgesteld van BTW).