Vrijwilliger eerstehulpverlening op evenementen

Doel van de functie:
Als hulpverlener ben je in een team van hulpverleners verantwoordelijk voor de te leveren zorg aan zorgvragers. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een goede overdracht van de patiënt naar andere disciplines.

Kerntaken en verantwoordelijkheden:
* Het verlenen van eerste of medische hulp
* Administratieve afhandeling/registratie
* Bijwonen briefings en bijscholingen
* Handelen conform de voorwaarden medisch personeel
* Andere werkzaamheden in opdracht van coördinator en leidinggevende
* In op geschaalde situatie werken, in opdracht van FOD
* Bereidheid om diensten te draaien bij diverse evenementen

Functie eisen:
* Kunnen samenwerken met andere hulpverleners
* Stressbestendig zijn
* Goede communicatieve vaardigheden
* Initiatief kunnen tonen
* Gestructureerd kunnen werken
* Beschikken over kennis van hulpverlening door opleiding en dit behouden
* Flexibel ingesteld zijn

Opleiding en ervaring:
* In bezit zijn van geldig EHBO-attest of dit willen behalen

Wat mag u van ons verwachten:
* U werkt samen met een enthousiast team van vrijwilligers
* U krijgt van ons een uniform in bruikleen
* U krijgt gratis bijscholing en opleiding
* U krijgt een mooie verloning per dag

Aanmeldformulier vrijwilligers


In geval van nood: Met wie kunnen we contact opnemen bij een noodsituatie?

Vrijwilligerswerk

Ik bevestig mij bij deze beschikbaar te stellen als vrijwilliger voor een langere periode.Door het inzenden van dit aanmeldformulier verklaar ik dat ik;

  • Bereid ben een Verklaring omtrent Gedrag op te vragen indien EMR-Belgium dit van mij verlangt;
  • Geen ernstige lichamelijke en/of fysieke problemen heb die mijn werkzaamheden als vrijwilliger kunnen beïnvloeden;
  • In het verleden geen belastende zaken heb meegemaakt die mij, in mijn functie als vrijwilliger, of de vereniging, kunnen benadelen.