Hoe veilig is jouw omgeving?

1. Bepaal welke maatregelen nodig zijn voor uw (type) bedrijf aangaande bedrijfshulpverlening

Welke maatregelen en EHBO-kennis uw bedrijf vereist, hangt af van de aard van uw activiteiten. Een risicoanalyse maakt duidelijk welke hulp u moet kunnen verzekeren voor medewerkers, (onder)aannemers en anderen. Minimaal voorziet u in:

 • Snelle en deskundige hulp
 • Vervoer naar het verzorgingslokaal, of een arts of ziekenhuis in de buurt
 • Contact met gespecialiseerde hulp als dat moet

2. Stel een intern urgentieplan op

De procedures en middelen bundelt u in een intern urgentieplan, samen met de interne of externe dienst voor preventie op het werk. De bedrijfsarts staat u hierin bij en helpt evalueren.

3. Organiseer de aanwezigheid van een hulpverlener of aangeduide medewerker

Een medewerker die een EHBO-opleiding volgde, kan bijvoorbeeld inschatten of een wonde intern te verzorgen is. Zo vermijdt u dat medewerkers nodeloos tijd in een wachtkamer spenderen.

 • Voor organisaties uit groep A, B en C (meer dan 20 medewerkers) moet deze medewerker een opgeleide EHBO-hulpverlener zijn. Is uw organisatie actief in de industrie? Dan bent u wettelijk verplicht om vanaf 20 werknemers een hulpverlener te voorzien. Voor niet industriële organisaties volstaat een hulpverlener vanaf 50 medewerkers.
 • In bedrijven met minder dan 20 medewerkers (groep D) moet altijd een aangeduide medewerker met kennis van EHBO-zaken aanwezig zijn.

4. Zorg voor opgeleide hulpverleners op de werkvloer

Een EHBO-hulpverlener moet één basisopleiding volgen, en elk jaar daarna een bijscholingscursus. Dat kan tweejaarlijks, als u aantoont dat hij of zij voldoende kennis en vaardigheden heeft. Voor een aangewezen medewerker volstaat een initiatiecursus van vier uur.

Tijdens deze opleidingen leren hulpverleners verwondingen inschatten en de eerste zorgen toedienen. De risicoanalyse wijst uit welke vaardigheden ze specifiek voor uw organisatie in de vingers horen te hebben. De opleidingen worden dan ook per bedrijf op maat gemaakt.

5. Houd een EHBO-register bij

Het wettelijk verplichte EHBO-register biedt een prima overzicht van incidenten en hun opvolging. Ideaal dus als input voor preventieprogramma's. De gegevens komen ook goed van pas voor verzekeringskwesties als een - op het eerste zicht onschuldige - wonde toch ernstiger blijkt en aangegeven moet worden. Bovendien verzamelt u zo tegelijk EHBO-input voor uw jaarverslag.

Wat noteert u in het register?

 • De identiteit van de hulpverlener, patiënt en eventuele getuigen
 • Tijdstip, plaats en omstandigheden van het ongeval of onwel worden, met een beschrijving
 • De aard en tijdstip van de interventie
 • De oorzaak en de aard van de verwonding, de verzorging en eventueel het vervolg

Waar let EMR op bij het uitvoeren van de BHV-veiligheidsscan

 1. Aantal werknemers
 2. Bedrijfssector
 3. Risico's op verwondingen
 4. Mogelijke verwondingen
 5. Aantal hulpverleners
 6. EHBO koffer geschikt voor jouw bedrijf
 7. Inhoud EHBO koffer
 8. Vluchtroutes
 9. Evacuatie oefeningen
 10. Rookmelders, hittemelders en CO-melders
 11. AED toestel aanwezig en/of in de buurt
 12. EHBO opleidingen voorzien
 13. EHBO-register aanwezig
 14. Urgentieplan aanwezig

Neem contact met ons op om een afspraak vast te leggen.