Namens het voltallige team van EMR wensen wij u een Gelukkig en Gezond 2023!

Dringend/Urgent Transport of medisch transport

EMR, beter gekend als Emergency Medical Response. Houd zich bezig met allerlei dringende transporten voor de medische wereld.

Dit kan gaan om vervoer van medicatie of medisch materiaal maar ook dringend transport zoals bloed, bloedplaatjes, plasma en zelfs menselijke organen.

Aangezien het vervoer van organen steeds zeer dringend en belangrijk is, maakt EMR gebruik van prioritair uitgeruste voertuigen. Dit wil zeggen dat onze voertuigen voorzien zijn van optische- (blauwe lichten) en geluidssignalen (sirene). De chauffeurs van onze voertuigen hebben een verplichte rijopleiding moeten volgen omtrent het prioritair rijden en hebben minimaal 2 jaar hun rijbewijs, om dit zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren.

Al onze hulpverleners hebben een medische opleiding genoten waarna zij perfect in staat zijn om de eerste zorgen toe te dienen alsook een reanimatie uit te voeren indien nodig.

Onze voertuigen voor het Dringend/Urgent Transport zijn te herkennen aan een rode lijn die rondom het hele voertuig te zien is met in het midden van elke ruimte de witte tekst "Dringend/Urgent Transport".

Wij vragen dan ook, indien u onze voertuigen spot met de prioritaire installatie geactiveerd, maak de weg dan zo snel mogelijk vrij op een veilige manier.

 

Schakelt u voor medisch transport het liefst specialisten in? EMR ziet het (spoed)vervoer van ziekenhuisapparatuur, gevoelige documentatie en medicijnen als een verantwoordelijkheid.

Als specialisten in medisch transport bezorgen wij pakketten aan artsen en ziekenhuizen. Daarbij hanteren we strakke deadlines. Onze voertuigen zijn bovendien speciaal ingericht voor bijzondere klussen, zoals:

  • Medisch transport
  • Medicijnbezorging
  • Medische apparatuur
  • Operatiemateriaal

Medisch spoedtransport

Wij begrijpen heel goed dat bij medische transporten vaak elke seconde telt. Daarom zijn wij perfect ingespeeld op het verzorgen van medische spoedtransporten.